Neem een kijkje in uw stadsdeel

Over Haarlem Ontmoet

Op Haarlemontmoet.nl kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen initiatieven starten die ontmoeten als doel hebben. Iedereen kan reageren, een idee ten uitvoer brengen en zijn of haar inzet aanbieden in de vorm van inspiratie, kennis en kunde of menskracht.
Samen eten, of iets ondernemen een bijeenkomst organiseren. Als het thema ontmoeten een centrale rol heeft bent u van harte welkom uw idee te plaatsen op Haarlemontmoet!

De initiatieven zijn van en voor burgers en hebben geen commerciële doelstelling.
Haarlem Ontmoet dé plek waar je als burger of organisatie je idee kwijt kan waarbij het samenzijn en ontmoeten centraal staat. Op deze manier levert de gemeente haar bijdrage aan de participatie en vereniging van burgers. Tevens de vind- en verzamelplaats van alle lopende en nieuwe initiatieven in Haarlem waarbij de ontmoeting tussen mensen centraal staat.
Samen maken we Haarlem nóg leuker!