Digitaal ontmoeten

DIGITAAL ONTMOETEN Zorgbalans bereidt zich voor op de toekomst waarin digitaal het nieuwe normaal is. Want door ontwikkelingen zoals vergrijzing en het tekort aan mantelzorgers en vrijwilligers neemt de zorgvraag de komende jaren in rap tempo toe – terwijl het tekort aan zorgpersoneel steeds groter wordt. Het is daarom noodzakelijk dat Zorgbalans zoekt naar duurzame oplossingen om goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Eén van de oplossingsrichtingen is technologie. En technologie is niet alleen een praktisch hulpmiddel, maar het kan ook ingezet worden om sociaal contact te stimuleren. Door Covid-19 is het voor mensen met een haperend brein moeilijker geworden om sociaal contact te hebben en deel te nemen aan de samenleving. Dit is zorgelijk, want sociale interactie en het gevoel van ‘erbij horen’ is voor mensen met een haperend brein op dit moment het meest waardevolle ‘medicijn’ om het dagelijks leven met dementie zo prettig mogelijk voort te zetten. Daarom hebben Sabine van Haastrecht en Lindy Arends een Digitale Ontmoetingsplek voor mensen met een haperend brein gecreëerd. Op deze manier worden mensen met een haperend brein voorzien van een extra contactmoment in de week én zetten we stappen richting een toekomst waarin Zorgbalans meer diensten (ook) digitaal aan zal bieden. Visie Digitale Ontmoeting Bij de Digitale Ontmoetingsplek staat verbinding en contact, het aansluiten op het gevoel in plaats van de cognitie en focus op wat wél kan staat centraal. De Digitale Ontmoetingsplek werkt vanuit de visie van het Ontmoetingscentrum en de Sociale Benadering Dementie. Improvisatie is het sleutelwoord – het draait om aansluiten bij behoeften, wensen en mogelijkheden van de digitale deelnemers. De onderliggende overtuiging is dat er digitaal meer mogelijk is dan we denken. Zelfs bij mensen met een haperend brein. Het programma van de bijeenkomsten Mogelijkheden voor Online Ontmoeting zijn legio, denk bijvoorbeeld aan een online rondleidingen door een museum, yoga, sport en beweging, muziek, kunst, groepsgesprekken en spelletjes. Uitgangspunt is dat het past bij de behoefte van de groep en geen (groot) beroep doet op de cognitie van deelnemers. Om ervaring op te doen met wat wel en niet digitaal aansluit bij mensen met een haperend brein, is een gevarieerd programma opgesteld. We komen in kleine groepen samen (maximaal vijf deelnemers) en maken gebruik van een Compaan. Deze krijgt de cliënt in bruikleen vanuit Zorgbalans. Wilt u meer informatie? Of bent u of kent u iemand die hier interesse in heeft? Contactgegevens: Laila Bouzia via l.bouzia@zorgbalans.nl Sabine van Haastrecht via s.van.haastrecht-pompe@zorgbalans.nl

Digitaal ontmoeten

online

  • Centrum
  • 16 juli
  • 11:00 - 12:00 uur
  • geen
Vraag stellen Inschrijven

Deel deze activiteit

Initiatiefnemer

Zorgbalans

Plaats jouw activiteit!

Organiseer je een activiteit en wil je die op Haarlem Ontmoet onder de aandacht brengen? Maak dan snel je eigen account aan! Samen maken we Haarlem nóg leuker.

Plaats nu