Samen tegen eenzaamheid

“Coalitie Haarlem Ontmoet is een samenwerking van maatschappelijke organisaties sinds 2017, om eenzaamheid onder de inwoners van Haarlem terug te dringen. Doel is het thema op de kaart zetten en bespreekbaar maken. Er rust vaak nog een taboe op. Een ander doel is met partijen methodieken ontwikkelen om eenzaamheid te signaleren en voorkomen.

 

Spin in het web
“DOCK was een van de oprichters van “Coalitie Haarlem Ontmoet”, die bestaat uit een harde kern met daar omheen partijen die aansluiten bij bepaalde thema’s of projecten: zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers, bedrijven en inwoners van Haarlem. Denk bijvoorbeeld aan Stadschouwburg Haarlem, Stichting Nabestaandenzorg en de GGD Haarlem. Je hoeft geen ervaring te hebben, als je het thema belangrijk vindt of er iets mee wil, kan je je bij de Coalitie aansluiten. Als DOCK zijn wij er altijd bij. Mijn rol is de Coalitie bij elkaar houden en uitbreiden. Ik ben de spin in het web, ik organiseer bijeenkomsten en ondersteun alle activiteiten. Als ik zie dat we partijen missen ga ik er achteraan om ze te betrekken en verbind ik ze met de andere partijen. Dat is echt nodig. Als iemand met deze rol er niet is, valt het al snel uit elkaar.”

Troost-tas mooie uitkomst van projectgroep “eenzaamheid en levensmomenten”
“Uit deze samenwerking komen hele mooie plannen. Een voorbeeld hiervan is de Troosttas. Dit is een fysieke tas, die wij aanbieden aan Haarlemmers, van wie de partner is overleden. Hierin zit troost-thee, chocolade, een flyer over rouwverwerking en ook een strippenkaart voor koffie, die in de wijkgebouwen afgestempeld kan worden. Op afspraak kunnen mensen dan langs komen en krijgen ze een warm welkom én een praatje bij deze koffie. Zo houden we mensen dichtbij, die een enorm verlies hebben geleden.

Een ander mooie voorbeeld zijn de online ontmoetingen. Met partners uit deze coalitie hebben we ontmoetingen gestimuleerd in corona-tijd, door senioren-tablets aan oudere mensen te geven waarop ze konden deelnemen aan door ons georganiseerde online activiteiten. Op deze manier leerden ze én meer over een tablet en internet, en anderzijds onderhielden zo sociale contacten, in een tijd van lockdown-beperkingen. Het mes sneed op deze wijze aan twee kanten.”

Kennis vergaren
“Ik ben er trots op dat veel betrokken partijen steeds meer kennis vergaren over dit thema én deze kennis inzetten. Ze zien in dat eenzaamheid niet alleen leeft onder ouderen, maar ook onder jongeren. En dat er naast sociale eenzaamheid, dus weinig vrienden en kennissen, ook emotionele eenzaamheid bestaat, wat betekent dat je wel mensen om je heen hebt maar geen aansluiting kunt vinden.”

Balans zoeken
”Zo’n Coalitie leiden is een continue zoektocht. Iedere partij heeft andere wensen en eisen en die moet ik zo goed mogelijk zien te matchen. Ook is de ene partij (pro)actiever dan de andere. Hoe stimuleer ik alle partijen om hun bijdrage te leveren? Ook merk ik dat cultuurpartijen en ondernemingen zich een beetje verloren voelen. Die werken en communiceren heel anders dan wij welzijnspartijen. Ik werk eraan om ook hen de ruimte en mogelijkheid te geven hun kennis en kunde bij te dragen.”

 

Klik hier voor het hele artikel

Datum: 10 augustus 2022

Categorieën: Categorie 1

Plaats jouw activiteit!

Organiseer je een activiteit en wil je die op Haarlem Ontmoet onder de aandacht brengen? Maak dan snel je eigen account aan! Samen maken we Haarlem nóg leuker.

Plaats nu