VanHier biedt ondersteuning en welzijnsactiviteiten

VanHier heeft de opdracht van de gemeente Haarlem gekregen om vanaf 1 januari 2023 voor 8 jaar ondersteuning en welzijnsactiviteiten aan te bieden in alle Haarlemse wijken. VanHier is een samenwerkingsverband tussen DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens en Stichting Ontmoeting en diverse onderaannemers. Samen gaan zij vanaf komend jaar in Haarlem Gewoon in de Wijk uitvoeren.

Gewoon in de Wijk is een nieuwe aanpak waarbij inwoners van Haarlem, laagdrempelig en passend, ondersteuning kunnen vinden en activiteiten kunnen doen die bijdragen aan hun welzijn of de leefbaarheid van de wijk. Onderdeel van de aanpak zijn onder andere de wijkteams, het welzijnswerk waaronder de wijkcentra, dagbesteding- en ontmoetingsactiviteiten, het jeugd- en jongerenwerk en ondersteuning die inwoners thuis ontvangen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

VanHier deed haar aanbod in een aanbestedingsprocedure die de gemeente in maart vorig jaar startte. De gemeente zocht naar kwaliteit en naar een samenwerkingsverband dat gezamenlijk de hele opdracht kan uitvoeren en vond dat bij VanHier. Wethouder Meijs (Zorg, Welzijn en Volksgezondheid): “Met dit samenwerkingsverband gaan we ondersteuning en welzijn in Haarlem verder vormgeven. Met minder regels en administratieve lasten. En met meer mogelijkheden om samen met de inwoner te kijken wat hij of zij nodig heeft om zich prettig te voelen, zichzelf te kunnen redden en mee te kunnen doen in de eigen leefomgeving.”

Gewoon in de Wijk bouwt voort op wat in Haarlem sinds de start van de Sociaal Wijkteams in 2013 is opgebouwd aan ervaringen en expertise. Met de aanbesteding wil de gemeente het inwoners makkelijker maken om in de wijk de juiste ondersteuning te vinden. Ook komt er meer ruimte voor eigen initiatieven en ideeën van inwoners die iets voor een ander willen doen. Meijs: “Zo werken we samen aan het vergroten van het welzijn van Haarlemmers en versterken we de kracht van de wijk.”

Voor inwoners die gebruikmaken van het huidige aanbod zoals vrijwilligerswerk, dagbesteding of ambulante begeleiding, zorgt de gemeente dat er ook in de nieuwe situatie passende ondersteuning of activiteiten zijn. Zodra meer bekend is, worden inwoners op de hoogte gesteld door de organisaties waarbij zij nu bekend zijn. De gemeente en het samenwerkingsverband nemen ruim de tijd voor de overgang om continuïteit van de ondersteuning en behoud van kwaliteit te garanderen.

Datum: 1 maart 2023

Categorieën: Categorie 1

Plaats jouw activiteit!

Organiseer je een activiteit en wil je die op Haarlem Ontmoet onder de aandacht brengen? Maak dan snel je eigen account aan! Samen maken we Haarlem nóg leuker.

Plaats nu