Neem een kijkje in uw stadsdeel
Centrum

Wijkbewoner van onze mooie binnenstad? Kom dan eens langs op een wijkvergadering of thema-avond.

Initiatiefnemer
Voor wie is het?
JongerenVolwassenenSenioren
Wat wil je doen?
Lezing en Discussie
Online of op locatie?
Op locatie
Startdatum
25 mei 2022
Einddatum
26 oktober 2022
Samenvatting
“Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, meestal zonder rechtspersoonlijkheid. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden al dan niet democratisch gekozen door wijkbewoners, of melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.”
Omschrijving
Ook de Wijkraad Binnenstad Haarlem bestaat om deze redenen en op deze basis. Diverse betrokken binnenstadbewoners maken zich samen sterk om de belangen van medebewoners te dienen en kenbaar te maken bij de gemeentelijke overheid.
We vergaderen elke laatste woensdag van de maand (met uitzondering van het zomerreces). Hierbij worden alle lopende zaken doorgenomen en nieuwe onderwerpen die u als binnenstadbewoner aanlevert. Ook worden er af en toe thema-avonden gehouden.
Contactinformatie
We beginnen altijd om 20:00 uur in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20.
Als u niet aanwezig kunt zijn, maar toch een onderwerp heeft dat u graag op onze agenda wilt plaatsen, dan kunt u dit sturen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.
Vergaderdata zijn: 25 mei, 29 juni, 28 september en 26 oktober.
Adres
Wijkcentrum Binnensteeds: Nieuwe Groenmarkt 20Haarlem
Data waarop het initiatief plaatsvindt
Locatie
Afbeelding/video
Deel dit initiatief